Danh sách sinh viên dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đợt 02 năm 2014 (cập nhật ngày 02/07/2014)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp.

Ghi chú: Danh sách vẫn được tiếp tục cập nhật.