Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2014


Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng thông báo cho các thí sinh đã đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 tổ chức học tại Tp.HCM (theo tinh thần thông báo số 205/TB-ĐHM ngày 14/3/2014 và thông báo số 420/TB-ĐHM ngày 09/5/2014).

Vì lý do số lượng thí sinh đăng ký dự thi chưa đạt số lượng cần thiết để có thể tổ chức kỳ thi tuyển, Trường Đại học Mở Tp.HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh thay cho lịch thi đã công bố như sau:

Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng cảm ơn các thí sinh đã đăng ký dự thi vào Trường; và mong các thí sinh thông cảm cho Nhà trường về các bất tiện xảy ra do việc điều chỉnh lịch thi này.

Trân trọng kính chào./.

Anh/Chị xem thông báo gốc.