Thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2014


Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đại học cho học viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2014, cụ thể như sau:

1) Đối tượng:

2) Thủ tục:

- Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2014.

- Địa điểm nộp hồ sơ: tại nơi học viên đăng ký học.

- Học viên các khóa 2010 trở về trước đã nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp thì không phải làm lại hồ sơ. Các trường hợp học viên chưa nộp hay nộp thiếu hồ sơ thì phải nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đầy đủ. Học viên xem danh sách nộp bổ sung hồ sơ tốt nghiệp trên website: www.ou.edu.vn/dttx.

- Ngày 08/9/2014 nhà trường sẽ niêm yết danh sách tình trạng hồ sơ nộp xét tốt nghiệp đợt 3/2014 trên website: www.ou.edu.vn/dttx. Sau ngày niêm yết danh sách, nhà trường sẽ tiếp nhận các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh mà học viên đã điều chỉnh và nộp bổ sung cho đến hết ngày 30/9/2014.

- Các học viên hệ chính quy hết hạn đã chuyển qua hình thức Từ xa phải hoàn tất thủ tục chuyển điểm từ hệ chính quy qua hình thức Từ xa trước ngày 30/9/2014.

- Những trường hợp học viên không nộp hồ sơ hay nộp hồ sơ trễ theo thông báo sẽ không được xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2014.

- Nhà trường không nhận hồ sơ thiếu, đề nghị học viên hoàn tất hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của nhà trường.

Ghi chú:  Nhà trường không nhận hồ sơ tốt nghiệp qua đường bưu điện, học viên vui lòng liên hệ và nộp hồ sơ tại nơi đăng ký học (vui lòng tải phiếu xét cấp bằng).

Đề nghị các đơn vị liên kết phối hợp thực hiện và triển khai nội dung thông báo này cho học viên.

Anh/Chị xem thông báo gốc.