Thông báo về tình trạng hồ sơ xét tốt nghiệp của các sinh viên chưa tốt nghiệp từ các khóa 2010 trở về trước


Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên các khóa 2010 trở về trước chưa nộp hay nộp thiếu hồ sơ, anh/chị phải nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp đầy đủ.

Anh/Chị vui lòng xem danh sách nộp hồ sơ bổ sung.